ORGANIZATORI FAŠINADA KUP-a 2016

SPONZORSKI POOL FAŠINADA KUP-a 2016

Ovaj događaj je podržan od strane Nacionalne turističke organizacije Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Ako ste zainteresovani za sponzorisanje sledećeg Fašinada kupa, kontaktirajte nas na info@fasinada-cup.com